HỒN NGƯỜI LÍNH CŨ – Nguyên Lạc

HỒN NGƯỜI LÍNH CŨ . “Đã rồi một trận máu tanh Hồn xưa lính cũ tan thành quách xưa Lạc ơi! Gió lạnh mưa thưa Bao năm hồn cũ bây giờ còn đâu?” (Trần Phù Thế) . * Mùa xuân hoa nở khoe màu Hồn người lính cũ nỗi sầu thời qua Còn đâu? Tình … Tiếp tục đọc