Lục Bát Đấu Tranh Chùm 182 – Lu Hà

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 182   Lương Tâm Khốn Nạn cảm xúc khi nghe bài dân ca: Tình Người Qua Chiếc Khẩu Trang   Miền trung giọng nói vấn vương Thanh âm thánh thót tình thương giống nòi Sông Hương cá nước mặn mòi Cớ sao lắm kẻ nhỏ nhoi lạnh lùng?   Khẩu … Tiếp tục đọc