S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Nguyễn Thanh Giang & Bọn Làm Bạc Giả 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Nguyễn Thanh Giang & Bọn Làm Bạc Giả  1936 – 2019 Sống trong một đất nước mà những kẻ tổ chức làm bạc giả đang ở địa vị cầm quyền, khi khám phá ra những đồng tiền giả – lẽ ra – ông Nguyễn Thanh Giang không nên tri hô … Tiếp tục đọc

LAN MAN VỀ CA KHÚC “VÀ TÔI CŨNG YÊU EM” CỦA ĐỨC HUY -Phạm Đức Nhì

LAN MAN VỀ CA KHÚC “VÀ TÔI CŨNG YÊU EM” CỦA ĐỨC HUY   Một Bình Luận Độc Đáo   Dưới bài viết Lỗi Kỹ Thuật Trong Hai Bản Nhạc Của Đức Huy của tôi trên Facebook (Tủ Sách Thi Văn Việt) có một bình luận như sau:   Theo em, cảm nhận của mỗi … Tiếp tục đọc