GỬI BÁC NGUYỄN BÀNG Chu Vương Miện

GỬI BÁC NGUYỄN BÀNG Chu Vương Miện – tôi với Bác vốn là có cựu bác trên 8 bó tôi gần 8 bó sáng trưa chiều tối lúc nào cũng mệt nghiền ngẫm hoài cái sự đời sinh lão bệnh chết  hỡi ôi ? cái kiếp nhân sinh ” tự cổ thùy vô tử “ … Tiếp tục đọc