ĐÊM LY BIỆT – Nguyên Lạc

ĐÊM LY BIỆT . Còn đây. một chút muộn màng Em đem dâng hết. kẻo. tang thương về Đốt tình. cháy trọn đam mê Rồi quên đi nhé. lời thề bền lâu! . Chắc gì có kiếp đời sau? Thì thôi. ta hãy. cho nhau kiếp này! Đôi môi. đẫm ướt. em đây Thân cong … Tiếp tục đọc