Cuộc chiến truyền thông

u Cuộc chiến truyền thông Vũ Đông Hà (Danlambao) – Không có những hố chôn người tập thể, không có AK47, cũng chẳng có B40… cuộc chiến giữa thiểu số độc tài cộng sản Ba Đình và người dân Việt Nam ngày hôm nay là cuộc chiến của những ngòi bút, bàn phím. Đó là … Tiếp tục đọc