Ngô Nhân Dụng: Đảng Cộng Sản buôn thần bán thánh

Ngô Nhân Dụng: Đảng Cộng Sản buôn thần bán thánh Chùa Ba Vàng ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. (Hình: Chuabavang) Vụ chùa Ba Vàng bị vỡ lở vì làm tiền bằng cách gieo rắc mê tín dị đoan không phải chỉ là một hành động lẻ loi của một ông sư đảng … Tiếp tục đọc