Phạm Đình Trọng: Nỗi đau MASAN

Phạm Đình Trọng: Nỗi đau MASAN Theo dõi cuộc chiến trên truyền thông giữa nước mắm Việt và nước chấm hóa học Masan, tôi thấy các bài viết đã chỉ ra sự mờ ám, gian dối, bất lương của Dự thảo TCVN12607.2019 về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm do Cục Chế biến … Tiếp tục đọc