‘Trump không đếm xỉa đến nhân quyền, tự do dân chủ ở Việt Nam’

‘Trump không đếm xỉa đến nhân quyền, tự do dân chủ ở Việt Nam’ Nguyễn Quốc KhảiGửi tới BBC từ Virginia, Hoa Kỳ 1 tháng 3 2019 Chia sẻ trên Facebook Chia sẻ trên Messenger Chia sẻ trên Twitter Chia sẻ trên Email Chia sẻ Cũng như lần đầu đến Việt Nam tham dự Hội … Tiếp tục đọc