Hàng nghìn người biểu tình đòi tự do cho Trần Thị Xuân

Hàng nghìn người biểu tình đòi tự do cho Trần Thị Xuân 21/10/2017 VOA Tiếng Việt Khoảng 3.000 người biểu tình ở Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh biểu tình đòi trả tự do cho nhà hoạt động Trần Thị Xuân, 21/10/2017. Chia sẻ 963 Xem bình luận Print Hàng nghìn người đã biểu tình … Tiếp tục đọc