18/10/1989: Đông Đức và Hungary tiến tới dân chủ

18/10/1989: Đông Đức và Hungary tiến tới dân chủ Posted on 18/10/2017 by Kim Phụng Nguồn: East Germany and Hungary move toward democracy, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1989, các quốc gia nằm dọc Bức màn Sắt, Đông Đức và Hungary, đã có những bước đi quan trọng trong … Tiếp tục đọc

Đường mòn Hồ Chí Minh đã được Google Maps gỡ bỏ và thay thế vào đó là đường mòn La Jolla, La Jolla Trails.

Đường mòn Hồ Chí Minh đã được Google Maps gỡ bỏ và thay thế vào đó là đường mòn La Jolla, La Jolla Trails. Nhằm mục đích xóa sạch các vết tích cộng sản trên quê hương thứ hai, từ những nỗ lực cá nhân cho đến tập thể của đồng hương San Diego cho … Tiếp tục đọc

ĐẶNG XUÂN XUYẾN NÍU DẢI YẾM VỀ CÕI YÊU

ĐẶNG XUÂN XUYẾN NÍU DẢI YẾM VỀ  CÕI YÊU * Hương Quê   Hương cốm nhà bên duyềnh sang nhà hàng xóm Cô bé thậm thò vắt ngang dải yếm Níu bờ sông Ơi ời “ra ngõ mà trông” Vi vút gió đồng… . Ngẩn ngơ  giấc mơ Níu đôi bờ bằng dải yếm Chuốt … Tiếp tục đọc