ANH CẢ QUA ĐỜI – Nguyễn Liệu

      Anh cả ơi ! Lòng đau như cắt đứng trước quan tài của anh đây.! Vẫn biết ở tuổi trên 90 là tuổi thượng thọ việc ra đi vĩnh biệt cõi trần là chuyện cũng bình thường nhưng khi nghe tin anh vào bịnh viện  cấp cứu, em hoang  mang  hoảng  hốt … Tiếp tục đọc