Bắt Ls Nguyễn Văn Đài là hành động tuyệt vọng của đảng CS

Bắt Ls Nguyễn Văn Đài là hành động tuyệt vọng của đảng CS Trần Trung Đạo – Chưa bao giờ trong suốt 85 năm, đảng CSVN ở vào thế bị động và bị cô lập, trên thế giới cũng như trong các tầng lớp nhân dân hơn bây giờ. Ngay cả những thành phần từng … Tiếp tục đọc

Hiểm hoạ Trung Quốc ở Bình Định

Hiểm hoạ Trung Quốc ở Bình Định bởi Lê Anh Hùng Anh Võ Khắc Bình ở xã Nhơn Lý, người từng làm công nhân xây dựng cho Cty Minh Dương (trái) và tác giả. Kiêm tính – bản năng và lẽ sống của người Hán Tuy vẫn còn những tranh cãi về nguồn gốc của người … Tiếp tục đọc