Đừng bỏ qua nhe Obama: Vận may tiếp tục – Khuất Phong Nguyễn Đình Phùng

Đừng bỏ qua nhe Obama: Vận may tiếp tục Barack Obama có nhiều điểm khác thường! Ngoài chuyện trở thành tổng thống Hoa Kỳ da đen đầu tiên của lịch sử, Obama đi ngược chiều hướng thông thường của một tổng thống ở giai đoạn cuối của nhiệm kỳ thứ hai. Obama đã làm được … Tiếp tục đọc

GS TRẦN PHƯƠNG ĐÃ TÁT TAI TRÍ MẠNG VÀO ĐẢNG CSVN

GS TRẦN PHƯƠNG ĐÃ TÁT TAI TRÍ MẠNG VÀO ĐẢNG CSVN Trong những giờ phút nguy kịch nhứt của Đất Nước vẫn có những người con cưng của Đất Nước xuất hiện để gánh vác. Tại một Hội Nghị Đánh Giá, Giáo Sư Trần Phương chủ tịch UB Khoa Học Xã Hội đã ung dung phát biểu:1.- … Tiếp tục đọc