“Julie mơ mộng” (1894) – Berthe Morisot

Trung Quốc phát hiện thiết bị gián điệp dưới nước ở Biển Đông

Trung Quốc phát hiện thiết bị gián điệp dưới nước ở Biển Đông Tàu của cảnh sát biển Trung Quốc tuần tra trong vùng Biển Đông. Trung Quốc vừa phát hiện một robot dưới nước dưới hình dạng một quả ngư lôi trong vùng biển Đông đang trong vòng tranh chấp. Các quan chức Trung … Tiếp tục đọc