“Lần đầu bé nựng” (1840) – Mary Cassatt

Chúc Mừng Phục Sinh – Hình Võ Thạnh Văn

Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế được đề cử nhận giải Nobel Hoà Bình và Gwangju năm 2014

Liên Lạc Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế được đề cử nhận giải Nobel Hoà Bình và Gwangju năm 2014 WASHINGTON, D.C. – Theo một nguồn tin từ Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, một tiếng nói đối lập quen thuộc từ trên hai thập niên qua và hiện đang sống … Tiếp tục đọc