Happy Thanksgiving 2013

Trăng đã lên – Hình Đặng Đức Cường

Máy bay Nhật Bản, Nam Triều Tiên bay qua không phận tranh chấp

Máy bay Nhật Bản, Nam Triều Tiên bay qua không phận tranh chấp Nhật Bản và Nam Triều Tiên cho biết đã cho máy bay bay qua khu vực phòng không mới trên Biển Đông Trung Hoa do Trung Quốc thiết lập, theo gương các máy bay của Hoa Kỳ trước đây trong tuần. Tokyo … Tiếp tục đọc