‘Cậu Thủy’ và ‘Cậu Hồ’

‘Cậu Thủy’ và ‘Cậu Hồ’ bởi Nguyễn Hưng Quốc Hằng ngày, tôi vẫn vào các tờ báo mạng ở trong nước, từ lề phải đến lề trái, để đọc tin. Có điều, hầu như chưa bao giờ tôi mở các bản tin về những chuyện như “tâm linh” hay “ngoại cảm”. Với tôi, chúng đều thuộc … Tiếp tục đọc