Nguyên Lạc: TẢN MẠN VỀ RƯỢU NHO (9b)

Nguyên Lạc: TẢN MẠN VỀ RƯỢU NHO (9b)  nguyenlacthovan on Tháng Ba 19, 2023 (Kỳ 9b) VI. COGNAC – ĐỆ NHẤT MỸ TỬU (tt) “Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi,Trời đất mang mang ai người tri kỷ, lại đây cùng ta cạn một hồ trường”Mỹ tửu hề đây chai “tửu vương”Cỏ-nhắc hề lòng mãi vấn … Tiếp tục đọc