CƠ TRỜI VẬN NƯỚC: SÙNG TRINH, SẤM VƯƠNG LÝ TỰ THÀNH. Nguyên Minh ngoại truyện của Chu Vương Miện

CƠ TRỜI VẬN NƯỚC: SÙNG TRINH, SẤM VƯƠNG LÝ TỰ THÀNH… – Nguyên Minh ngoại truyện của Chu Vương Miện Sĩ Nông Công Thương Binh, năm giai cấp này thay phiên nhau mà lãnh đạo đất nước Trung Quốc, sau đó thì thêm một giai cấp mới toanh nữa là giai cấp quan thị, nói … Tiếp tục đọc