Bs Phan Thượng Hải: Thơ Và Việt Sử – Nguyễn Đình Chiểu

Bs Phan Thượng Hải: Thơ Và Việt Sử – Nguyễn Đình Chiểu Ông Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) là một nho sĩ sống ở Nam Kỳ trong thế kỷ thứ 19. Ông bắt đầu nổi danh từ công cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Kỳ và sau đó truyện thơ Lục Vân Tiên của ông … Tiếp tục đọc