KỂ THÊM VÀI CHUYỆN …  CỦA TÔI – ĐẶNG XUÂN XUYẾN

KỂ THÊM VÀI CHUYỆN …  CỦA TÔI * Sáng 11 tháng 05 năm 2019, vào viện thăm người ốm, thằng em (xã hội) than thở: – Năm ngoái mẹ em đi xem, thầy nói năm 2019 đề phòng hao tổn nhân mạng. Về nhà mẹ cứ rầu rĩ, lo mẹ có mệnh hệ gì thì em … Tiếp tục đọc