Francis Fukuyama dự báo: Nga nên chuẩn bị cho thất bại ở Ukraine

Francis Fukuyama dự báo: Nga nên chuẩn bị cho thất bại ở Ukraine Nguồn: Francis Fukuyama, Preparing for Defeat, American Purpose, 10/03/2022. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Tôi viết bài này khi đang ở Skopje, Bắc Macedonia, nơi tôi vừa đến hồi tuần trước, để giảng dạy một trong các khóa học của Học viện Lãnh đạo về … Tiếp tục đọc