Thế giới hôm nay: 01/03/2022

Thế giới hôm nay: 01/03/2022 Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy Truyền thông nhà nước Nga đưa tin các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Hai phái đoàn sẽ trở về thủ đô để tham vấn trước khi tổ chức vòng đàm phán thứ hai. Ukraine trước đó cho biết … Tiếp tục đọc

Putin sẽ thất bại- Ngô Nhân Dụng

Putin sẽ thất bại 26/02/2022 Ngô Nhân Dụng Putin muốn dùng Ukraine khởi đầu chiến dịch lật ngược làn sóng tự do. Đó là nguyên nhân quan trọng nhất khiến ông đưa quân vào, để lật đổ chính quyền Ukraine, đưa lên một nhóm bù nhìn dễ sai bảo. Cuối cùng, tại sao Vladimir Putin … Tiếp tục đọc