CON NGƯỜI THẬT CỦA PHẠM DUY – Bác sĩ Nguyễn Văn Bảo

CON NGƯỜI THẬT CỦA PHẠM DUY                   (Bác sĩ Nguyễn Văn Bảo)                                                                         … Tiếp tục đọc

Thế giới hôm nay: 14/10/2021

Thế giới hôm nay: 14/10/2021 Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy Tỷ lệ lạm phát tiêu dùng tính  theo năm của Mỹ đã tăng một chút trong tháng 9 lên 5,4% – cao hơn dự báo của các nhà kinh tế – so với 5,3% của tháng 8. Trong số đó giá thực phẩm và nơi ở … Tiếp tục đọc