Những bức ảnh ấn tượng trên thế giới tuần qua

Những bức ảnh ấn tượng trên thế giới tuần qua 6 giờ trước Những hình ảnh gây ấn tượng từ khắp thế giới chụp trong tuần 2-8/10 Tất cả các hình ảnh có bản quyền