HOA THƯỢC DƯỢC – Hình Chu Vương Miện

ĐỒNG – Thơ Chu Vương Miện

ĐỒNG Thơ Chu Vương  Miện – 40 năm khổ 1 chữ Đồng Đồng sâu đồng cạn đồng thau đồng hồ Xửa xưa quan huyện thầy đồ Xửa nay toàn rặt cà dzồ cá tra Nơi ao bơi lội tha hồ Phân ngừời lõm bõm trên bờ xuống ao Với tay chơi điếu thuốc lào Thở … Tiếp tục đọc

31/07/1556: Thánh Ignatius Loyola, nhà sáng lập Dòng Tên, qua đời

31/07/1556: Thánh Ignatius Loyola, nhà sáng lập Dòng Tên, qua đời Nguồn: Ignatius of Loyola, founder of the Jesuit order, dies, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1556, Thánh Ignatius Loyola (tiếng Việt thường gọi là Inhaxiô hoặc I-nhã), người sáng lập Dòng Tên chuyên về truyền giáo và giáo dục của Công … Tiếp tục đọc

Trùng Dương: Vũ Trọng Phụng có tư tưởng cộng hoà?

Trùng Dương: Vũ Trọng Phụng có tư tưởng cộng hoà? Thỉnh thoảng tôi dọn sách vở xem cuốn nào cần giữ, cuốn nào mang cho, và đặc biệt là cuốn nào cần gửi trả khổ chủ kẻo lỡ quên đâm mang tiếng.Thuộc vào số ít sách phải gửi lại khổ chủ, tôi tìm thấy cuốn … Tiếp tục đọc