Những vật người thời Cộng sản Nguyễn Quang

Nguyễn Quang Những vật người thời Cộng sản Nguyễn Quang Việt Nam ngày nay “ung thư như một đại dịch. Tất cả mọi người như một đàn cừu chỉ biết chờ đợi, và run sợ… Tại sao? Ai cũng biết nhưng bất lực! Tất cả đều đúng theo ý đồ của kẻ độc ác phương … Tiếp tục đọc