Nhà báo Mỹ và hành trình đi bộ khắp thế giới

Nhà báo Mỹ và hành trình đi bộ khắp thế giới Neeta Lal BBC Travel 22 tháng 4 2021 Nhà báo từng hai lần đoạt giải Pulitzer và là học giả Hội Địa lý Quốc gia Paul Salopek đang ghi lại thế giới trong hành trình đi khắp toàn cầu trong nhiều năm, hành trình … Tiếp tục đọc