Lỗ Tấn: Thánh nhân số một của Trung Quốc?

Lỗ Tấn: Thánh nhân số một của Trung Quốc? Tác giả: Chân Lương (Trung Quốc) | Người dịch: Nguyễn Hải Hoành Trong cuộc tọa đàm tại Vũ Hán ngày 20/11/1971, Mao Trạch Đông từng nói: “Tôi khuyên các đồng chí nên đọc tạp văn của Lỗ Tấn. Lỗ Tấn là đệ nhất thánh nhân của Trung Quốc. Thánh nhân … Tiếp tục đọc