NƯỚC MỸ CHÍNH TRỊ THỜI “CÔ VI” Định Nguyên

NƯỚC MỸ CHÍNH TRỊ THỜI “CÔ VI” Định Nguyên             Nước Mỹ đang và sẽ trải qua hai sự nguy hiểm cùng một lúc:           Covid-19 và sự bất ổn chính trị! Khi bài viết nầy gởi đến quý vị, nước Mỹ đã dẫn đầu thế giới với khoảng 840,625 người bị nhiễm và 46,996 … Tiếp tục đọc

Chúng ta đang sống trong một quốc gia thất bại Coronavirus đã không phá vỡ nước Mỹ mà nó cho chúng ta thấy những gì đã bị tan tành từ trước rồi. George Packer

Chúng ta đang sống trong một quốc gia thất bại Coronavirus đã không phá vỡ nước Mỹ mà nó cho chúng ta thấy những gì đã bị tan tành từ trước rồi. George Packer The Atlantic Magazine   Khi virus đến đây, nó đã tìm thấy một quốc gia có các vấn đề nghiêm trọng … Tiếp tục đọc

BẢO ĐẠI ĂN CHƠI Nguyễn tường Tâm lược trích từ cuốn Con Rồng Việt Nam của Bảo Đại

BẢO ĐẠI ĂN CHƠI Nguyễn tường Tâm lược trích từ cuốn Con Rồng Việt Nam của Bảo Đại   Ghi chú của NTT: Có lẽ những người Việt Nam đã biết suy nghĩ vào thời 1954 không ít người được đọc những tài liệu viết rằng Bảo Đại là một vị hôn quân, ăn chơi, … Tiếp tục đọc

THÁI ĐỘ CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHẬT GIÁO QUỐC DOANH (GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM).

THÁI ĐỘ CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHẬT GIÁO QUỐC DOANH (GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM). Vấn đề Giáo hội Phật giáo nằm trong Mặt trận tổ quốc, tôi không chấp nhận. Còn vấn đề liên hiệp giữa hai giáo hội (Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất … Tiếp tục đọc

Thục-Quyên: Corona – đúng việc, đúng lúc

Thục-Quyên: Corona – đúng việc, đúng lúc Ngày 15/04/2020, chỉ hai tuần sau khi cột mốc một triệu ca nhiễm trùng được ghi nhận, số lượng các trường hợp COVID-19 được báo cáo trên toàn thế giới đã vượt quá hai triệu, theo dữ liệu được tổng hợp bởi các nhà nghiên cứu thuộc Đại … Tiếp tục đọc