Đại dịch Covid-19 sẽ thay đổi trật tự thế giới mãi mãi – Nguồn: Henry A. Kissinger

Đại dịch Covid-19 sẽ thay đổi trật tự thế giới mãi mãi Nguồn: Henry A. Kissinger, “The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order”, Wall Street Journal, 03/04/2020. Biên dịch: Phạm T. Sơn Nước Mỹ phải bảo vệ công dân tránh khỏi bệnh tật đồng thời ngay lập tức lên kế hoạch cho một … Tiếp tục đọc

Thiên Anh: Lòng tốt Trung Quốc – HẾT HỒN!!

Thiên Anh: Lòng tốt Trung Quốc – HẾT HỒN!! Nghe tin Trung Quốc viện trợ vật tư phòng chống Covid-19 cho Việt Nam mà hãi hùng! Hết hồn. Theo Bộ Ngoại giao ngày 2.4 thông báo, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vừa qua đã hứa “viện trợ” cung cấp vật tư, thiết bị … Tiếp tục đọc

Cơm Việt trợ sức bác sĩ ở Cali.

Cơm Việt trợ sức bác sĩ ở Cali. Hai phụ nữ gốc Việt sống ở San Jose, California, biết nhau từ lâu nhưng thỉnh thoảng tình cờ họ mới gặp nhau. Nhưng kể từ khi đại họa COVID-19 ập vào nước Mỹ, họ gặp nhau mỗi ngày, cùng nhau tiếp sức nấu và bàn giao … Tiếp tục đọc

VĂN CHƯƠNG CŨNG RẶT MỘT PHƯỜNG LÍU LO – ĐẶNG XUÂN XUYẾN

VĂN CHƯƠNG CŨNG RẶT MỘT PHƯỜNG LÍU LO – thơ vui tặng Trần Hải Sơn – Nhà thơ nói giọng ngủ mơ Nhà văn bẻ giọng giả vờ bị câm Còn nhà viết sách thì “hâm” Chuyện cỏn con lại câu dầm chín chương Trò đời đã lắm nhiễu nhương Văn chương lại rặt một … Tiếp tục đọc