Phúc trình Safeguard Defenders tố Việt Nam cưỡng bức nhận tội trên TV

Phúc trình Safeguard Defenders tố Việt Nam cưỡng bức nhận tội trên TV 11/03/2020 Hôm 11/03/2020, tổ chức nhân quyền Safeguard Defenders công bố một cáo báo lên án chính quyền Việt Nam về hành động cưỡng bức nhận tội trên truyền hình quốc gia. Chia sẻ 99 Xem bình luận Hôm 11/03, tổ chức … Tiếp tục đọc