Trần Hoàng: Nhắc lại một kỷ niệm để tưởng nhớ đại lão hoà thượng Thích Quảng Độ tại xã Vũ Đoài, Thái Bình 1982

Trần Hoàng: Nhắc lại một kỷ niệm để tưởng nhớ đại lão hoà thượng Thích Quảng Độ tại xã Vũ Đoài, Thái Bình 1982 BY UYÊN NGUYÊN on THÁNG BA 1, 2020 • ( 0 ) * Ảnh ‘feature’: Học giả Nguyễn Huệ Chi (Uyên Nguyên chụp) 1982, Thượng tọa Thích Quảng Độ vừa mãn hạn 5 năm tù, 1977-1982. Dùng chính sách … Tiếp tục đọc

California tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì virus Corona

California tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì virus Corona 05/03/2020 Xe cứu thương, xe chữa lửa, và xe của các dịch vụ khân cấp khác đậu sẵn tại Trung tâm Cộng đồng North Kirkland, gần Life Care Center of Kirkland, nơi tập trung các ca lây nhiễm virus Covid-19 lớn nhất tại Hoa Kỳ. … Tiếp tục đọc