BỆNH HOẠN Chu Vương Miện

BỆNH HOẠN Chu Vương Miện – ích kỷ hại nhân ích kỷ hại vật bên này và bên kia cùng chung 1 mặt đất cháy nhà hàng xóm trơ ra toàn mặt chuột cú có cú ăn vọ o có vọ lăn vọ chết đồng hương đồng khói đồng môn đồng khoai mọi tình yêu … Tiếp tục đọc

QUẺ DỊCH CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN (tt) – Nguyên Lạc

QUẺ DỊCH CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN (tt) – Nguyên Lạc                              Nhà thơ Nguyên LạcQUẺ DỊCH CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN (tt)                                (Bài 2)THUẬT NGỮ CẦN NHỚ Tám quẻ nguyên thủy (bát … Tiếp tục đọc

‘Báo cáo Thế giới 2019’ lên án nhân quyền Việt Nam, chỉ trích Mỹ về vấn đề di dân

‘Báo cáo Thế giới 2019’ lên án nhân quyền Việt Nam, chỉ trích Mỹ về vấn đề di dân 18/01/2019 Chia sẻ 324 Xem bình luận Năm 2018 được cho là một năm tệ hại về nhân quyền ở Việt Nam khi các nhà bất đồng chính kiến bị kết án tù nặng nề, những … Tiếp tục đọc