Phạm Thanh Nghiên: Từ nhà hoạt động thành ‘dân oan’

Phạm Thanh Nghiên: Từ nhà hoạt động thành ‘dân oan’ 10 tháng 1 2019 Chia sẻ trên Facebook Chia sẻ trên Messenger Chia sẻ trên Twitter Chia sẻ trên Email Chia sẻ Nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên nói với BBC rằng bà “không biết dẫn con gái đi về đâu khi Tết sắp đến” … Tiếp tục đọc