Nguyên Lạc              BÀN VỀ HEO – LỢN

Nguyên Lạc             BÀN VỀ HEO – LỢN   Lời nói đầu: Thấy các ngài quan “đỉnh cao” XHCN Việt Nam sao người nào người nấy cũng phương phi, béo tốt, mặt nung núc có nọng, trong lúc dân chúng thì ốm trơ xương tui lấy làm lạ. Chợt nhớ lại lời … Tiếp tục đọc

Theo Một Thây Ma Đến Thôn Mường Sại

Theo Một Thây Ma Đến Thôn Mường Sại Nhưng cho dù có cố gắng đến mấy thì điệp khúc rau rừng, cơm độn sắn, cơm độn ngô và những ngày hết gạo thì ăn sắn, ăn ngô vẫn cứ là điệp khúc bền bỉ của người đồng bào thiểu số vùng biên cương! Liêu Thái Sau … Tiếp tục đọc