Di sản nhân quyền ‘đáng xấu hổ’ của ông Trần Đại Quang

Di sản nhân quyền ‘đáng xấu hổ’ của ông Trần Đại Quang 25/09/2018 VOA Tiếng Việt Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ngày 23/3/2018. Chia sẻ 984 Xem bình luận Print Các nhà tranh đấu nói Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã để lại một ‘di sản’ tệ hại về vi phạm nhân quyền, … Tiếp tục đọc