Huỳnh Hữu Ủy: Một Chân Dung Lớn Của Nền Mỹ Thuật Việt Nam Thế Kỷ XX: Nguyễn Gia Trí

Huỳnh Hữu Ủy: Một Chân Dung Lớn Của Nền Mỹ Thuật Việt Nam Thế Kỷ XX: Nguyễn Gia Trí Tác phẩm sơn mài Vườn Xuân Trung Nam Bắc của họa sĩ Nguyễn Gia Trí Trường Mỹ Thuật Đông Dương được thành lập năm 1924 ở Hà Nội, chỉ trong một thời gian ngắn chừng hơn … Tiếp tục đọc

Vũ Thư Hiên – Người giã từ thiên đường ảo ảnh

Vũ Thư Hiên – Người giã từ thiên đường ảo ảnh Đỗ Trường (Danlambao) – Khi nhát dao chém ngang hình đất nước, thì văn học Việt cũng chẻ đôi dòng chảy. Bắc Nam như hai thái cực đối nghịch nhau về cả tư tưởng lẫn bút pháp. Sau Nhân văn giai phẩm, trên đất … Tiếp tục đọc