ĐIỂM CỐT LÕI TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI TRONG BÀI DIỄN VĂN CỦA TỔNG THỐNG TRUMP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC Nguyễn tường Tâm dịch

ĐIỂM CỐT LÕI TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI TRONG BÀI DIỄN VĂN CỦA TỔNG THỐNG TRUMP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC Nguyễn tường Tâm dịch Trump gives the U.N. his vision of a world governed by self-interest by Simon Shuster (Time 20 tháng 9-2017- http://time.com/4951186/trump-united-nations-world-vision/)   Có thể thấy trước rằng lời lẽ … Tiếp tục đọc