“Vì sao người Trung Quốc ngu thế?”

“Vì sao người Trung Quốc ngu thế?” Posted on 28/08/2016 by The Observer Tác giả: Li Ming (Triết gia Trung Quốc) | Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành Lời giới thiệu: Nhiều người cho rằng văn minh Trung Hoa có đóng góp quá nhỏ bé (xét về số dân) vào thành tựu của văn minh nhân … Tiếp tục đọc