MỐI TÌNH XUYÊN LỤC ĐỊA – Phạm Đức Nhì

MỐI TÌNH XUYÊN LỤC ĐỊA   Chị Phuong Kim Ngoc Huynh, một bạn Facebook, muốn nhờ tôi soi cặp kính chiếu yêu của người bình thơ vào bài thơ Muốn Gởi Cho Em của anh Phạm Hữu T, một bạn FB của chị, xem có phải là lời chân thật hay lại là những câu … Tiếp tục đọc