Người giàu ở Hà Nội tìm đường sang Mỹ

Người giàu ở Hà Nội tìm đường sang Mỹ thanhnientudo / Tháng Năm 22, 2015 Chưa bao giờ khoảng cách giàu nghèo tại Hà Nội trở nên rõ rệt như lúc này .Người giầu có tìm hiểu cách thức chuyển tiền qua Thụy Sĩ và có thẻ xanh vào Mỹ .Người giàu nhờ có chức … Tiếp tục đọc