MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP HOA KỲ 4 Tháng Bảy

101 NĂM – Chu Vương Miện

101 NAM 101 NĂM Chu Vương Miện     – Ngàn năm bia đá thời mòn 100 năm bia mực vẫn còn lai rai Sự tình sống thác mặc bay Bình chân như vại tràn ai ai trần Thúy Kiều rồi lại Thúy Vân Lại thêm gã Mã Giám Sinh dở trò Khởi đầu là … Tiếp tục đọc

Formosa nhận lỗi, đảng nhận tiền, nhân dân nhận thảm họa

Formosa nhận lỗi, đảng nhận tiền, nhân dân nhận thảm họa Người Quan Sát (Danlambao) – Formosa nhận lỗi nhưng chưa nhận tội. Cũng không cho biết trong những lỗi đó đã thải xuống biển những chất độc gì và hàm lượng bao nhiêu. Đảng nhận tiền nhưng không biết những thiệt hại đối với … Tiếp tục đọc