Tuần hành ở London phản đối Brexit

Tuần hành ở London phản đối Brexit 1 giờ trước Chia sẻ Image captionCuộc “tuần hành vì châu Âu” được tổ chức từ mạng xã hội. Hàng nghìn người tuần hành qua các đường phố ở thủ đô London hôm thứ Bảy để phản đối kết quả trưng cầu dân ý về việc Anh rời … Tiếp tục đọc