Khi lòng yêu nước bị từ khước

Khi lòng yêu nước bị từ khước bởi Nguyễn Hưng Quốc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt vòng hoa tại lăng Hồ Chí Minh trước Đại hội đảng 12, ngày 20/1/2016. Suốt mấy tuần vừa qua, hầu như ngày nào tôi cũng vào các trang báo mạng trong nước … Tiếp tục đọc

KHI TỔ QUỐC ĐÃ VANG LỜI HIỆU TRIỆU

KHI TỔ QUỐC ĐÃ VANG LỜI HIỆU TRIỆU (Thân mến gởi Đồng Bào mọi giới, mọi lứa tuổi, quốc nội và hải ngoại) Không thể được Nam Quan! Không vĩnh biệt ! Aỉ thiêng kia, đất cũ phải về ta Núi sông này là xương máu Ông Cha Thì con cháu sao buông lời vĩnh … Tiếp tục đọc