Năm nay là thời điểm thuận lợi nhất để mở đường cho sự thay đổi ở Việt Nam

Năm nay là thời điểm thuận lợi nhất để mở đường cho sự thay đổi ở Việt Nam Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 12 tháng 1, 2016 http://machsongmedia.com Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm 2016 sẽ là 22 – 24 tháng 6, với ngày Thứ Năm 23 là ngày chính và quan trọng nhất. Xin … Tiếp tục đọc

Hãy là ngôi sao, đừng là hạt cát

Hãy là ngôi sao, đừng là hạt cát bởi Bùi Tín Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Đại hội lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội, ngày 12/1/2011. Đại Hội XII của đảng CSVN sắp khai mạc. Vì đảng tự nhận là đảng chính trị duy nhất độc quyền lãnh … Tiếp tục đọc

ĐỌC THƠ THINH QUANG – Đào Đức Nhuận

ĐỌC THƠ THINH QUANG     Nhà văn hóa thầm lặng Thinh Quang hiện đang sinh sống với con cháu tại thành phố San Gabriel, thuộc quận hạt Los Angeles, miền nam California. Ông tên là Trần Dũ Khiêm, sinh năm 1923 tại phố cổ Thu Xà, một vùng đất khá nổi tiếng của Quảng … Tiếp tục đọc

Vai trò của tổ chức xã hội dân sự trên chính trường Việt Nam

Vai trò của tổ chức xã hội dân sự trên chính trường Việt Nam Lê Dủ Chân (Danlambao) – …Một tổ chức chính trị sinh hoạt dưới dạng một tổ chức xã hội dân sự chỉ có thể đạt được hiệu quả cao khi đối tượng của nó là những tập thể quần chúng chiếm … Tiếp tục đọc

Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội hướng tới tương lai

Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội hướng tới tương lai bởi Carolyn Presutti Tổng thống Obama đọc diễn văn về Tình trạng Liên bang, ngày 12 tháng 1, 2016. Tổng thống Hoa Kỳ Obama kêu gọi Quốc hội hướng tới tương lai – không phải chỉ nghĩ tới những chuyện của năm sắp tới mà … Tiếp tục đọc