IS tự xưng và CS tự hào, Khuất Đẩu

IS tự xưng và CS tự hào, Khuất Đẩu IS tự xưng và CS tự hào Khi trông thấy những đao phủ thủ của cái tự xưng là Nhà Nước Hồi giáo (Islamic State) bịt mặt hành quyết những con tin vô tội, và cảnh bọn chúng hò reo dưới lá cờ đen của quỷ, … Tiếp tục đọc