Đời còn dài những cuộc uống giải khuây Tản văn Nguyễn Ngọc Tư

Đời còn dài những cuộc uống giải khuây Tản văn Nguyễn Ngọc Tư   Ông già đóng cửa tiệm nước, kêu buồn, đi rủ bạn tổ hưu uống vài ly bia. Con gái hỏi sao buồn, ông gắt, biết rồi còn hỏi. Cái đài tưởng niệm ấy, rốt cuộc người ta vẫn xây. “Mình nói … Tiếp tục đọc