Cáo bạch của Đệ ngũ Tăng Thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất

Nguồn: http://queme.net/vie/index_detail.php?numb=2129

Chính quyền Việt Nam rất côn đồ.

Chính quyền Việt Nam rất côn đồ. Thanh Dangxuan     Từ thời Trường Chinh làm tổng bí thư cho đến Lê Duẩn rồi Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh tuy có việc đấu đá, thâu tóm quyền lực và có cả thủ đoạn nhưng tất cả hành động đều danh … Tiếp tục đọc